MACROCEF® — β‑лактамний цефалоспориновий антибіотик широкого спектра дії для парентерального застосування

Цефоперазон + Сульбактам
1000 мг + 1000 мг 

МАКРОЦЕФ

Бета-лактамний анти­біо­тик. Цефалоспорин III поколін­ня.

bottle

Показання

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ*:

  • інфек­ції дихаль­них шляхів 
  • холе­ци­стит, холан­гіт, пери­тоніт та інші інфек­ції черев­ної порожнини 
  • інфек­ції сечо­вивід­них шляхів 
  • септицемія 
  • менінгіт 
  • інфек­ції шкіри і м’я­ких тканин 
  • інфек­ції кісток і суглобів 
  • запаль­ні захво­рю­ван­ня органів мало­го таза, ендо­мет­рит, гоно­рея та інші інфек­ції ста­те­вих органів 
  • Інформація з інструк­ції, затвер­дже­ної МОЗ України 

Виробництво сертифіковано Агентством з регулювання лікарських засобів та виробів медичного призначення, Велика Британія

Фармакологічні властивості

Escherichia соlі
види Klebsiella
види Enterobacter
види Citrobacter
Haemophilus influenzae
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris
Morganella morganii (попе­ред­ня наз­ва Proteus morganii)
Providencia rettgeri (попе­ред­ня наз­ва Proteus rettgeri)
види Serratia, вклю­ча­ю­чи S. marcescens
види Salmonella
види Shigella
Pseudomonas aeruginosa та ін. види Pseudomonas
Acinetobacter calcoaceticus
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Yersinia enterocolitica
Bordetella pertussis
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae
біль­шість інших шта­мів β‑гемолітичних стрептококів
бага­то шта­мів Streptococcus faecalis (енте­ро­кок)
грам­не­га­тив­ні баци­ли, вклю­ча­ю­чи Bacteroides fragilis, інші види Bacteroides та види Fusobacterium
грам­по­зи­тив­ні та грам­не­га­тив­ні коки, вклю­ча­ю­чи види Peptococcus, Peptostreptococcus та Veillonella
грам­по­зи­тив­ні баци­ли, вклю­ча­ю­чи види Clostridium, Eubacterium та Lactobacillus

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ З ЛІКАРЕМ